Sheikh Shipping Lines Ltd.

Rupayan Golden Age (Level-7), 99, Gulshan Avenue, Gulshan, Dhaka-1212

 +88-02-222287581

info@sheikhshipping.com

Contact

GET IN TOUCH